به نام خداوند لوح و قلم

پایگاه ابصار  با هدف آموزش و معرفی  کاربردی منابع اطلاعاتی‌ و روش های پژوهش نوین در حوزه علوم انسانی، اسلامی و به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی اساتید، طلاب و دانشجویان و پژوهشگران در سال 1380 تاسیس شده است.

 خدمات پایگاه

  • برگزاری بیش از 500 دوره و کارگاه آموزشی
  • معرفی نرم افزارهای علوم انسانی  و اسلامی 
  • معرفی ابزارهای پژوهی 
  • فروشگاه مجازی نرم افزار 
  • ارئه مقاله های آموزشی